Jaką drogą są kreowane produkty w zakładzie przemysłowym

Najstarsze fabryki postawiono na naszym kontynencie w XIII wieku. Z początku mogły to być fabryki zajmujące się produkcją sukna a występowały tylko we Włoszech. Rozrost przemysłu oraz potrzeba na nowe artykuły spowodowało, że proces produkcji też postępował naprzód. Nasilające się w różnych regionach naszego kontynentu kampanie wywołały, że nade wszystko dużym popytem wyróżniał się przemysł…